Bargerveen

Ten zuiden van Klazienaveen, grenzend aan onze Oosterburen, ligt het Bargerveen. Dit 2100 hectare grote natuurgebied is het laatste restant van het Bourtangermoeras. Als één van de weinige hoogveengebieden van ons land werd het Bargerveen niet volledig afgegraven ten behoeve van de turfindustrie. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen aan de vele planten- en diersoorten en genieten van de rust in dit ruige Drentse landschap.

In het Bargerveen zijn vele bijzondere planten- en dierensoorten te vinden. Vogelliefhebbers hebben in het gebied meer dan 200 vogelsoorten geteld, waaronder ruim 100 verschillende broedvogels.

Het Bargerveen bestaat uit drie delen: in het noorden vindt je het Meerstalblok, dat water en moeras, heidevelden, graslandjes, bos en struiken bevat. Dit is het kleinste, maar ook het meest gevarieerde deel van het hele gebied. Het middelste deel van het Bargerveen heet het Amsterdamsche Veld. Hier is nauwelijks meer veen te vinden, maar door de afgraving zijn er vele meertjes en plassen ontstaan. In het zuidelijke deel vindt je het Schoonebeeker Veld. Hier zijn ook vele watertjes te vinden, waar veel kikkers, salamanders en libellen in leven. In dit deel werd het veen niet afgegraven, maar gelijk als landbouwgrond gebruikt.